BQ3285P-SB2E3
BQ3285P-SB2E3
制造商: Texas Instruments
制造商产品编号: BQ3285P-SB2E3
描述: IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-DIP
数据手册: 数据手册

描述

今天订购,今天发货。电子元件BQ3285P-SB2E3由Texas Instruments设计和制造,可在IC之家上购买。您可以选择下载数据表和其他数据手册功能手册,数据表中有Texas Instruments-BQ3285P-SB2E3的详细说明和教程。


规格参数

制造商零件编号 BQ3285P-SB2E3
描述 IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-DIP
制造商 Texas Instruments
库存 3418
系列 -
类型 时钟/日历
特性 警报器,夏令时,闰年,NVSRAM,方波输出
存储容量 114B
时间格式 HH:MM:SS(12/24 小时)
日期格式 YY-MM-DD-dd
接口 并联
电压 - 供电 4.5V ~ 5.5V
电压 - 供电,电池 2.5V ~ 4V
电流 - 计时(最大值) -
工作温度 0°C ~ 70°C
安装类型 通孔
封装/外壳 24-DIP(0.600",15.24mm)
供应商器件封装 24-PDIP

立即询价

RTC-4543SA:B3:PURE SN
RTC-4543SA:B3:PURE SN

Texas Instruments

库存:3418
RTC-4543SA:B3 ROHS
RTC-4543SA:B3 ROHS

Texas Instruments

库存:3418
RTC-4574JE:B ROHS
RTC-4574JE:B ROHS

Texas Instruments

库存:3418
RTC-4574NB:B ROHS
RTC-4574NB:B ROHS

Texas Instruments

库存:3418
RTC-4574SA:B:PURE SN
RTC-4574SA:B:PURE SN

Texas Instruments

库存:3418

您可能也感兴趣

RTC-4543SA:B3:PURE SN

Texas Instruments

RTC-4543SA:B3:PURE SN

IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-DIP
RTC-4543SA:B3 ROHS

Texas Instruments

RTC-4543SA:B3 ROHS

IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-DIP
RTC-4574JE:B ROHS

Texas Instruments

RTC-4574JE:B ROHS

IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-DIP
RTC-4574NB:B ROHS

Texas Instruments

RTC-4574NB:B ROHS

IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-DIP